top of page

Historia Czarnej Strzały

Początki łucznictwa w Bytomiu datowane są na lata 50. XX wieku. Pierwszą sekcję łuczniczą powstałą przy  Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej „Orzeł” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Dymitrów” założono w 1959 roku. Treningi odbywały się w budynku obecnego Urzędu Skarbowego w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 88. Kolejnym krokiem była decyzja Walnego Zebrania, aby sekcja łucznicza weszła w skład Górniczego Klubu Sportowego "Czarni" Bytom. Od tego momentu nową bazą szkoleniową do roku 2001 był stadion GKS "Czarni" przy ulicy Wrocławskiej. 

 W maju 2001 roku (16 V 2001) w wyniku oddzielenia się od macierzystego klubu GKS "Czarni" do życia został powołany jednosekcyjny klub sportowy - Miejsko-Ludowy Klub Sportowy "Czarna Strzała" Bytom. Początki działalności klubu były bardzo trudne: brakowało bazy treningowej, sprzętu sportowego i pieniędzy. Jednak dzięki niezłomności ówczesnych działaczy, trenerów, zawodników i ich rodziców nowo powstały klub kontynuował uprawianie łucznictwa w Bytomiu. 

bottom of page