Składka członkowska

Opłaty

Składka członkowska jest to comiesięczna kwota dzięki której mają Państwo zapewniony dostęp do treningów. Składka jest stała i niezależna od ilości treningów w miesiącu czy faktycznych obecności zawodnika na zajęciach.

Członkowie Klubu mają obowiązek uiszczać comiesięczną składkę członkowską:

  • zawodnicy grupy początkującej - 50 zł, 

  • zawodnicy do 23 roku życia - 50 zł,

  • zawodnicy grupy rekreacyjnej - 70 zł.

Składka członkowska winna być opłacana do 10 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry, na konto bankowe.


Składka członkowska jest uiszczana tylko i wyłącznie na niżej podane konto bankowe:

ING Bank Śląski: 86 1050 1230 1000 0022 6726 6159
Miejsko Ludowy Klub Sportowy
"Czarna Strzała"

ul. Piłkarska b/n
41-902 Bytom

Tytułem:  składka członkowska, imię i nazwisko uczestnika, okres, za który dokonywana jest opłata.

przykład:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA, JAN KOWALSKI, LIPIEC 20172017 © MLKS Czarna Strzała. Wszelkie prawa zastrzeżone.