Ścieżka kariery zawodniczej w "Czarnej Strzale" może potoczyć się dwojako w zależności od chęci i zaangażowania trenującego.


Forma rekreacyjna


 • wstąpienie do klubu, złożenie deklaracji członkowskiej
 • wyszkolenie podstawowe w grupie początkującej - w zależności od stopnia sprawności fizycznej trwa około pół roku - zawodnik poznaje podstawowe aspekty techniki strzelania z łuku klasycznego, szlifuje prawidłową postawę łuczniczą,  zaznajamia się z elementarnymi ćwiczeniami ogólnorozwojowymi oraz specjalistycznymi. Uczy się w podstawowej konserwacji sprzętu łuczniczego oraz jego obsługi
 • forma rekreacyjna uprawiania łucznictwa ma charakter rehabilitacyjno-relaksacyjny: adepci tej grupy wzmacniają mięśnie najważniejszych partii ciała, włączając w to mięśnie postularne (mięśnie grzbietu, obręczy barkowej, brzucha, odcinek lędźwiowo-krzyżowy) oraz mięśnie kończyn górnych i dolnych. Poprzez treningi ogólnorozwojowe poprawiają ogólną wydolność organizmu oraz sprawność fizyczną. Podczas treningu hobbyści uczą się przede wszystkim koncentracji i wyciszenia oraz panowania nad własnym ciałem.
 • udział w zawodach o podstawowym szczeblu: międzymiastowych, okręgowych, na poziomie wojewódzkim
 • wyjątkowo zaangażowani miłośnicy łucznictwa na podstawie opinii trenera głównego mogą brać udział w zgrupowaniach przeznaczonych dla zawodników wyczynowych
 • Klub gwarantuje podstawowy sprzęt łuczniczy
dsc03487jpg

Forma wyczynowa

 • wstąpienie do klubu, złożenie deklaracji członkowskiej
 • wyszkolenie w grupie początkującej - opis jak wyżej
 • wstąpienie do grupy wyczynowej w zależności od kategorii wiekowej (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior)
 • zawodnicy zgłębiają tajniki strzelania z łuku klasycznego, regularnie uczestniczą w treningach technicznych, ogólnorozwojowych oraz mentalnych. Poprzez zaangażowanie w treningi specjalistyczne wzmacniane są mięśnie postularne ze szczególnym uwzględnieniem mięśni grzbietu oraz mięśnie kończyn górnych i dolnych. Podczas treningów zawodnicy uczą się zachowań sportowych, poprawiają koncentrację i skupienie. Obecność w grupie wyczynowców wymaga poświęcenia kilku dni w tygodniu na trening, co skutkuje polepszaniem formy sportowej. Zawodnik otrzymuje licencję PZŁucz oraz reprezentuje klub na zawodach centralnych kalendarza PZŁucz o randzie Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Turniejów Ogólnopolskich oraz Międzywojewódzkich 
 • zawodnicy biorą udział w zgrupowaniach sportowych przeznaczonych dla odpowiednich kategorii wiekowych
 • klub gwarantuje sprzęt łuczniczy oraz wypożycza odzież sportową do reprezentowania na zawodach
dsc01359jpg

2017 © MLKS Czarna Strzała. Wszelkie prawa zastrzeżone.