Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze MLKS "Czarna Strzała"

Zarząd Miejsko - Ludowego Klubu Sportowego "Czarna Strzała" zawiadamia, że na podstawie  §22 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze MLKS "Czarna Strzała" na dzień 6 lipca 2017 roku, o godzinie 18.30 (I termin) i o godzinie 18.45 (II termin) w Bytomiu przy ul. Wałowej 1/8 (biuro Klubu). 

Na  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze MLKS "Czarna Strzała" zapraszamy wszystkich zawodników i rodziców. Głosowanie i udział w Walnym  Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborczym odbywa się na podstawie  § 14 Statut.

Zarząd MLKS "Czarna Strzała"

projekt porządku obrad, zawiadomienie oraz uchwała 7/2017 znajduje się w zakładce ''dokumenty''

2017 © MLKS Czarna Strzała. Wszelkie prawa zastrzeżone.