Komunikat organizacyjny OTK Bytom 7 maja

Poniżej komunikat organizacyjny zawodów w cyklu Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych

I Liga Kobiet i I Liga Mężczyzn

7 maja 2017 Bytom

1.       ORGANIZATOR ZAWODÓW:

·         MLKS „Czarna Strzała”

·         Polski Związek Łuczniczy

·         Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy

2.       TERMIN: 07.05.2017

3.       MIEJSCE:

·         Tory łucznicze MLKS „Czarna Strzała”
ul. Piłkarska (stadion KS „Polonia” Bytom)

4.       CEL ZAWODÓW:

·         ocena poziomu sportowego zawodników

·         popularyzacja łucznictwa

5.       UCZESTNICTWO:

·         zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe, wg. Komunikatu 1/471/2017

6.       KLASYFIKACJA:

·         wg. Komunikatu 1/471/2017

7.       PROGRAM ZAWODÓW*:

·         NIEDZIELA 7.05.2017

1000 – 1030 otwarte tory dla juniorów młodszych

1030 - 1230 strzelanie konkursowe 60 m juniorów młodszych

1230 uroczyste otwarcie zawodów

1245  - 1315 otwarte tory dla juniorów i seniorów

1215 - 1415 strzelanie konkursowe 70 m juniorów i seniorów

1700   zakończenie zawodów

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu w trakcie trwania zawodów.

8.       ZGŁOSZENIA:

·         Zgłoszenia do dnia 30.04.2017 poprzez elektroniczny system zgłoszeń AZZ lub e-mailem: klub@czarnastrzala.com.pl

9.       NAGRODY:

·         za miejsca zajęte w klasyfikacji końcowej:

·         za miejsca 1- 8: dyplomy

STARTOWE:

·         płatne gotówka w biurze zawodów w dniu przyjazdu:

- junior młodszy 30 zł,

- junior, senior 50 zł,

10.   INNE POSTANOWIENIA:

·         w czasie zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa PZŁ-ucz

·         uczestników zawodów obowiązuje strój sportowy

·         za rzeczy pozostawione na obiekcie oraz w miejscu zakwaterowania organizator nie ponosi odpowiedzialności

·         za ubezpieczenie zawodów odpowiadają macierzyste kluby


2017 © MLKS Czarna Strzała. Wszelkie prawa zastrzeżone.