Informacje o zgrupowaniach letnich

Zarząd MLKS "Czarna Strzała" informuje, że w okresie lipiec - sierpień odbędą się dwa zgrupowania letnie dla zawodników.
I zgrupowanie juniorów (kategorie: junior młodszy - junior - młodzieżowiec)
data: 4-17.07
miejsce: Prudnik

II zgrupowanie młodzików (kategorie: młodzik - dzieci)
data: 19-30.08
miejsce: Koszarawa 

więcej informacji w zakładce zgrupowania letnie. 

2017 © MLKS Czarna Strzała. Wszelkie prawa zastrzeżone.